Function (P1001)

From FactGrid
Revision as of 17:09, 12 January 2024 by Ferran Triadó (talk | contribs) (‎Added [ca] description: Propietat i sota el qualificador P1000, que es pot utilitzar per descriure funcions d'una posició específica, una oficina específica, una assignació de rol específica)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Property and under P1000 Qualifier, which can be used to describe functions of a specific position, a specific office, a specific role assignment
Language Label Description Also known as
English
Function
Property and under P1000 Qualifier, which can be used to describe functions of a specific position, a specific office, a specific role assignment

    Data type

    Item

    Statements